Author Archives

Don Magsino, BSc, MBA, GDL

Don Magsino MBA is taking Masters of Laws (LLM) after completion of a law degree at the University of Law in London, United Kingdom. He is the Head of Immigration at Queen's Park Solicitors - a London's law firm. He finished his Masters and graduated MBA at the Ateneo De Manila University Graduate School of Business. He completed his Biblical Studies in Theology at the Cathedral of Praise, Manila. He is a lawyer and an Associate Pastor of Maranatha Jesus Is Coming Ministry International (Est. 1980).

Welcome home!

“…kayo’y magsipanumbalik sa Panginoon ninyong Dios; sapagka’t siya’y maawain at puspos ng kahabagan, banayad sa pagkagalit, at sagana sa kagandahang-loob, at nagsisisi siya sa kasamaan.” – Joel 2:13 May isang lalaking matagal na nakulong sa Bilibid Prison at […]