Home

Love never grows on its own

Love is kind. It is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. It always protects, always trusts, always hope, always perseveres. Love never fails. – 1 Corinthians 13

Love never grows on its own.

Ang pag-ibig ay parang kape, lumalamig pag napabayaan or parang halaman, nalalanta pag hindi na nadiligan or inalagaan.

Huwag palagi magalit sa partner or asawa ninyo. Pag kayo nagkasakit sila din lang naman ang mag-aalaga sa inyo. Pag kayo namatay sila din lang naman magbuburol sa inyo. Iwasan magalit sa mga tao na magiging kasama natin habang buhay. Madalas kase mas pinapakita natin ang best manner natin sa mga strangers at ang worst manner sa mga kasama sa bahay. Stop hurting those people we love the most because the unkind words that we spoke can kill and burn the bridges of our relationships. Sayang ang mga panahon at sandali na dapat sana ay masaya pero laging nauuwi sa away at bangayan. Walang nananalo dahil pareho kayong talo.

We kill Love by nagging and blaming words, but we feed it when we nurture it with tender loving care. Kelangan mong gawing lahat upang mapanatili na buhay ang Pag-ibig. Grow it with complement, appreciation, respect, trust. Pag nagtanim ka ng pag-ibig, aani ka ng pag-ibig, pang-unawa, pag-galang at tiwala.

Leave a Reply