Uncategorized

Kelanman ang pera ay laging kulang!

“Whoever loves wealth is never satisfied.” – Ecclesiastes 5:10 

Si Noel ay isang binata na laging takot maubusan ng pera. So from 20 years old, nangarap syang maging napaka mayaman. Nagtrabaho sya sa malaking company sa Makati and he acquired so much money, luxury cars and a multi-million home at Ayala Alabang. Meron na sya ng lahat ng bagay but he is not happy. Sinabi niya: “Ang maraming pera pala ay hindi nangangahulugan na marami kang kaibigan at kaligayahan – madalas pa nga masakit ang ulo ko dahil sa stress at sakit sa puso…”

Maraming tao na talagang nagpapakamatay sa hanap buhay para lang magkaroon ng napakaraming pera. It’s a fool’s game. “Whoever loves money never has enough,” yan ang sabi sa Ecclesiastes 5:10. Sobrang pagod ang katawan at isipan para lang kumita ng malaki pero hindi pa rin masaya dahil kelangan meron sila ipagmayabang. Pero kelanman ang pera ay laging kulang. It’s always not enough. The Bible said in Ecclesiastes: “This too is meaningless.”

Ang totoo ay ito – malibang magsikap tayong hanapin ang Panginoon sa ating buhay, hindi tayo magkakaroon ng satisfaction or joy. Bagamat sinasabi sa Bible na magsikap tayo at mag trabaho para sa mga kailangan natin, pero hindi tayo magiging kuntento sa pagkakamal ng napakaraming bagay. It’s like drinking – the more you drink, the more you get thirsty! Jesus alone offers a real and satisfying life (John 10:10) – one based on a loving relationship with Him.

Today’s Bible Reading: 

Old Testament

2 Samuel 9:1-11:27

New Testament 

John 15:1-27

Psalms & Proverbs

Psalm 119:53-70

Proverbs 16:1-3

 

 

Categories: Uncategorized

Leave a Reply