Home

Ang nagtatanim na may luha ay magaani na may galak

Sila na nagsisipaghasik na may luha ay magsisiani na may kagalakan. – Awit 126:5

“Those who sow in tears shall reap in joy.”

Si Pedro Luna ay naging isang tanyag na architect sa kanilang siyudad ngunit ang lahat ng meron sya ay nawala at na bankrupt sya dahil nalulong sya sa alak, drugs at iba pang bisyo. Sa kasawian siya ay umuwi muli sa probinsya nila kasama ang kanyang asawa at kaisa-isahang anak na babae.

Meron syang kapitbahay na may alagang asong German Shepherd. Maraming tao ang nagsasabi sa may ari na si Juanito De Guzman na delikado ang aso nya dahil mabangis. Isang araw narinig ni Pedro na sumisigaw ang kanyang anak. Nakita niya na walang awang kinagat at nilapa ng German Shepherd na naging dahilan para mamatay ang kanyang anak.

Sa nangyaring iyon ay maraming nagalit at isinumpa nila si Juanito na isang magsasaka. Sa galit ng mga tao, walang magbenta ng binhi kay Juanito para maitanim. Kapag sya ay walang binhing pananim, sya ay maba bankrupt at mawawalan ng ikabubuhay.

One day, nakita ng mga tao na ang kalahating bahagi lamang ng palayan ni Pedro ang may tanim. Ang kalahating palayan ni Juanito ay nagkaroon ng tanim. Paano nangyari iyon?  Noong malaman nila, si Pedro ay tumawid ng bakod ng hating-gabi upang magtanim sa palayan ni Juanito.

Let us forgive others and do good to those who have offended us. We have not practiced forgiveness until we sow seeds in the garden of our enemies. In whose garden do you need to sow seeds of forgiveness today?

Blessing: 

May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you and give you His peace. May God give you the courage and strength to sow seeds of forgiveness in your enemy’s garden. When you sow in tears, you will reap in joy.

Today’s Bible Reading: 

Old Testament

Judges 9:22-10:18

New Testament 

Luke 24:13-53

Psalms & Proverbs

Psalm 100:1-5

Proverbs 14:11-12

Daily Living Spiritual Growth

Leave a Reply