Home

“Gagawa ako sa buhay mo ng mga bagong bagay” – Ang Panginoon

Masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay; ito’y nagaganap na, hindi mo pa ba makita? Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Isaiah 43: 19

I am creating something new. There it is! Do you see it? I have put roads in deserts, streams in dry lands.

Marami tayong pinagdadaanan ngayon at hindi na natin alam kelan at paano matatapos ito. Pero ito ang sinasabi ng Panginoon: “...AKO ay gagawa ng isang bagong bagay...” Magkaroon tayo ng pag-asa sa Lord that He is doing something new in our lives. Umasa tayo na walang ginawa ang Diyos na hindi para sa ating ikabubuti.

Then in Isaiah 49:11

“I will make a highway across the mountains and prepare a road for my people to travel.

Doon sa mga bundok daw ay gagawa din ang Panginoon ng daan upang ihanda para sa atin. God can and shall make a way for us to get through. Sinabi ng Panginoon sa Kanyang mga Salita na Siya rin ang magbibigay ng lakas at kakayahan upang malampasan natin ang mga pagsubok sa buhay.

Truly, God is making a new thing in our lives. Anuman ang ‘bundok’ sa ating buhay ngayon, the Lord will bless you so you can overcome that mountain. Let us put our hopes in the Lord that this ‘new thing’ is in our favor. Jesus makes all things beautiful.

Prayer:

Panginoon, salamat po sa Iyong pag-ibig at pagmamahal sa amin bagamat marami kaming pagkukulang at kasalanan sa buhay ngunit paulit ulit mo kaming inuunawa at pinatatawad. Sa halip na magalit po kayo, eto at sinasabi Nyo po sa amin na gagawa po kayo ng mga bagong bagay sa aming buhay. Salamat po Panginoon sa Iyong kabutihan. In Jesus’ mighty name, amen! – Pastor Don

2 replies »

Leave a Reply