Uncategorized

Latest: What ang mga Frontliners na NHS porters and cleaners, free visa din ba?

Today as of 23 May 2020, we will answer these questions:

  1. Kasama ba ang other NHS Frontliner such as porters and cleaners sa free visa?
  2. Paano mag renew ng visit visa sa UK?
  3. Anong ang danger kung nag renew ng visit visa tapos ni-refuse ng Home Office ang application?

I was reading the news published by major newspapers in the UK.

Categories: Uncategorized

Leave a Reply