Home

The virus in your blood was removed!

Then he took a cup, and when he had given thanks, he gave it to them, saying, “Drink  from it, all of you.This is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins. – Matthew 26:27-28

Noong nagkasala si Adan na kainin nya ang ipinagbabawal na prutas ng Diyos, ang dugo ng kanyang lahi ay nadungisan ng kasalanan. Namatay sya sa blood poisoning. Libong taon na ang lumipas, at ang virus na iyon ay nananatili sa dugo ng bawat nilalang na hindi pa lumalapit kay Cristo.

Ang tanging paraan para mawala ang virus ay ang ‘blood transfusion’ na galing sa ating Tagapagligtas, ang Panginoong Hesus. Sa oras na tayo ay may communion sa church, we remember the sacrifice given to wash our sins and initiate a new covenant and new way of living. Parang tinatanggap na din natin ang dugo ni Hesus na nagbabago ng buhay natin at nag-aalis ng virus sa atin.

When we participate in holy communion, Satan must hang his head. Alam niya na sya ay natalo na ng Kordero ng Diyos (The Lamb of God). Kagaya ng dugo ng isang tupa na inilagay ng mga Israelita sa kanilang mga pintuan ay naging dahilan upang hindi sila puksain at patayin ng Angel of Death and would pass over those homes because of the blood on their doors. Ngayon na tayo ay meron ng dugo na galing sa Diyos na ating inilalagay din sa pintuan ng ating kaluluwa, makes us untouchable to the prince of darkness. There is power in the blood of Jesus Christ.

Ng dahil sa dugo ng Panginoong Hesus, we can receive the promise of eternal life.

Blessing: 

May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you and give you His peace. May you gather with the body of Christ to remember His sacrifice until He comes again. Celebrate His blood and body broken for you.

 

Today’s Bible Reading: 

Old Testament

1 Samuel 26:1-28:25

New Testament 

John 11:1-53

Psalms & Proverbs

Psalm 117:1-2

Proverbs 15:22-23

Leave a Reply