Uncategorized

Will Gay People Go To Heaven?

Meron akong pinsan na bakla. Bakit nagbakla ka? Bakit may choice ba sila? Saan ba nanggaling ang mga bakla? Genetic ito or nature ito…

Kwento ng duhat at ng kalabasa? Gumawa ang Diyos ng iba-iba?

Reasons For Preferring:

homosexuality (1940s and 1970)

 • early homosexual experience(s) with adults and/or peers – 22%
 • homosexual friends/ around homosexuals a lot – 16%
 • poor relationship with mother – 15%
 • unusual development (was a sissy, artistic, couldn’t get along with own sex, tom-boy, et cetera) – 15%
 • poor relationship with father – 14%
 • heterosexual partners unavailable – 12%
 • social ineptitude – 9%
 • born that way – 9%heterosexuality (1983)
 • I was around heterosexuals a lot – 39%
 • society teaches heterosexuality and I responded – 34%
 • born that way – 22%
 • my parents, marriage was so good I wanted to have what they had – 21%
 • I tried it and liked it – 12%
 • childhood heterosexual experiences with peers it was the ”in thing” in my crowd – 9%
 • I was seduced by a heterosexual adult – 5%

 Maraming mga relhiyon at denominasyon ang nagtatalo na ang mga bakla at tomboy daw ay hindi makakapunta sa langit. Pero tingnan natin kung ano ang sinasabi ng Bibliya patungkol dito.

Can an Ethiopian change his skin or a leopard its spots? Jeremiah 13:23

GENESIS 1:27  So God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them.

So sino ang gumawa ng mga bakla at tomboy? Diyos din!

So babae at lalaki ang ginawa ng Diyos. Kase dalawa pa lang sila noon e. E dumami ang mga tao, bakla at tomboy, e di ginawa din yan ng Diyos.

Genesis 3:20Ang Dating Biblia (1905) 20 At tinawag na Eva ng lalake ang kaniyang asawa, sapagka’t siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay.

JOHN 9:1 Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking bulag mula pa nang ipanganak. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, “Rabi, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito, siya ba o ang kanyang mga magulang?” Sumagot si Jesus, “Ipinanganak siyang bulag, hindi dahil sa nagkasala siya, o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya.

“Sapagkat ang nagmamataas ay ibababa, at ang nagpapakumbaba ay itataas.” Luke 4:11

19 Sasabihin mo naman sa akin, “Kung gayon, bakit pa sinisisi ng Diyos ang tao? Sino ba ang makakasalungat sa kanyang kalooban?” 20 Tao ka lamang, sino kang mangangahas na sumagot nang ganoon sa Diyos? Masasabi kaya ng isang hinuhubog sa kanyang manghuhubog, “Bakit ninyo ako ginawang ganito?” 21 Walabang karapatan ang gumagawa ng palayok na bumuo ng mamahalin o mumurahing sisidlan mula sa iisang tumpok ng putik? -R0mans 9:19-20

Nakakagawa ang Diyos ng iba-iba.

Lahat ng tao ay ginawa ng Diyos. Babae or lalaki, bakla, tomboy, bulag, pilay, duling…Yan mga bakla at tomboy ay hindi ginawa ng demonyo.

Kwento ng nagpunta sa langit

For the Son of Man came to seek and to save the lost. Luke 19:10

Woes to Religious Leaders
(Matthew 23:1-36) 37As Jesus was speaking, a Pharisee invited Him to dine with him; so He went in and reclined at the table.38But the Pharisee was astonished to see that Jesus did not first wash before the meal. 39“Now then,” said the Lord, “you Pharisees clean the outside of the cup and dish, but inside you are full of greed and wickedness. 40You fools! Did not the One who made the outside make the inside as well? 41But give as alms the things that are within you, and you will see that everything is clean for you.

Exodo 4:11Ang Dating Biblia   11 At sinabi sa kaniya ng Panginoon, Sinong gumawa ng bibig ng tao? o sinong gumawa ng pipi, o bingi, o may paningin, o bulag sa tao? Hindi ba akong Panginoon?

Sa mata ng Diyos, pare-pareho lang tayo sa paningin ng Diyos kahit bakla, tomboy at silahis ka pa – we have the same and equal footing in the eyes of God.

However, in 1 Corinthians 6:11, Paul states that even if a person sins, he can inherit the kingdom if he comes to the Lord, Jesus Christ. The teachings of Christ say that if a person believes, he or she will be saved from sins and go to heaven. This includes homosexuals that have faith.

Romans 2:11 11 Sapagka’t ang Dios ay hindi nagtatangi ng mga tao.

2 Pedro 3:9 Ang Dating Biblia  Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kaniyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba; kundi mapagpahinuhod sa inyo, na hindi niya ibig na sinoman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi.

Ayaw ng Diyos na ang sinuman ay mapahamak at mapunta sa impyerno.

John 3:16 For God so loved the world that He gave His own begotten Son that whosoever believes on Him should not perish but have an everlasting life.

In that whosoever, it includes the gays and the tomboys.

1 Corinto 6:9-11Ang Dating Biblia  O hindi baga ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Dios? Huwag kayong padaya: kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa diosdiosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nangbababae, ni ang mga mapakiapid sa kapuwa lalake. 10 Ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig, ay hindi mangagmamana ng kaharian ng Dios. 11 At ganyan ang mga ilan sa inyo: nguni’t nangahugasan na kayo, nguni’t binanal na kayo, nguni’t inaring-ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, at sa Espiritu ng ating Dios.

The teachings of Christ say that if a person believes, he or she will be saved from sins and go to heaven. This includes homosexuals that have faith.

Hindi dahil bakla o tomboy ang tao ay masama na siya. Ang nagpapasama sa tao ay ang kanyang paggawa ng masama.

I Thesalonica 5:22 22 Layuan ninyo ang bawa’t anyo ng masama.

Ke lalake ka or babae or bakla or tomboy ka basta lumalayo ka sa masama e di ok ka.

 Nilikha niya mula sa isa[a] ang bawat bansa upang manirahan sa ibabaw ng buong lupa. Itinakda niya ang kanya-kanyang panahon at mga hangganan. Gawa 17:26

Judgment

When He was on the cross, Jesus said to one of the others who was being crucified along with Him, “Today, you will be in Heaven with me.”

Christians believe that God determines who goes to heaven, not man or any human authority. Clergy who say that one person or other will go to hell seem to be making decisions for God. It may be an opinion of such a person, but it certainly does not follow the Christian religious belief.

As Christ said, “Let he who is without sin, cast the first stone.” Those that condemn others seem to be claiming that they are without sin.

No man knows what is in the heart of another. Conservative Christian leaders can have opinions, but they cannot decide on who will go to Heaven. That is up to God.

Summary

Don’t tell me that gay and tomboys will not go to heaven, otherwise I will ask you, who are you? Are you God?

Homosexual behavior is most likely considered a sin. Christians believe that Jesus died for their sins, such that by believing in Him they will be saved and go to Heaven. People that say that gays or any other person will go to Hell are essentially trying to make a decision for Christ and God. Do Christian Gays go to Heaven or Hell? No one knows but God.

 

 

 

Categories: Uncategorized

Leave a Reply