Home

The Power Of Humility

humble

Sa Bibliya ay may isang tanyag na hari na ang pangalan ay Nebuchadnezzar. Siya ay kinikilala bilang pinaka dakilang hari ng Babylon. Siya rin ang nagpagawa ng kilalang: Hanging Gardens of Babylon.Sinasabi sa mga history books at ang Bibliya ay umaayon na si Nabuchadnezzar ay naging malupit na hari dahil sa mataas na kanyang ambisyon.Nagpagawa siya ng rebultong ginto sa pag-alaala sa kanya at dapat lahat sa kanyang mga nasasakupan ay lumuhod at magpatirapa.

Isang araw nagpakita ang Diyos ng isang panaginip sa kanya at ipinabatid sa kanya na kelangan syang magpakababa at kilalanin na ang kanyang kapangyarihan, kayamanan at katanyagan ay nanggaling sa Kataas-taasang Diyos. Otherwise, he would be mentally retarded.

Naging matigas ang ulo ni King Nebuchadnezzar. He was driven insane until he finally humbled himself before God.

What about us?

Have we become so big-headed of how much money we have, how educated we have become, and how big our house is to the point that we think it is us who made that happen? Minsan marami sa tao nagiging mayabang na kapag naging medyo maganda ang takbo ng kanilang buhay.

Huwag tayong makalimot na Diyos ang nagbigay ng ating yaman at lakas. Siya ang source of our wisdom. Sa kanya galing ang lahat ng meron tayo ngayon at kung anuman tayo ngayon.

May isang bata na humingi ng P200 para makabili ng french fries sa Jolibee. His dad gave him the money he needs. He went to the till and bought a french fries. When the boy was eating the french fries, his dad ask him if he could get one piece of the french fries. The boy said: “no, no, this is mine! no, no, this is mine!”

Minsan may mga tao nagiging madamot at gahaman sa mga materyal na bagay. Sinabi ng Diyos na huwag nating pag-ipunan palagi ang mga bagay na sinisira ng panahon bagkus ay ang mga bagay na makalangit.

Today, I want to encourage you, humble yourself before God and recognise that your wealth, your job, your life, your money comes from the Lord.

The only thing that God wants is for us to put Him first place in our lives. He said in the Bible, “ In everything you do, put God first, and he will direct you and crown your efforts with success.” 

He commanded us all to love God with all our hearts, our mind and our soul. When we humble ourselves, the Bible is clear to mention that the Lord will hear from heaven, forgive our sins and heal our land.

Do you want God to heal your land, to release a divine favour, restore a broken relationship or financial breakthrough? Humble yourself and recognise the power of God.

 

Prayer:

Dear God, tulungan mo po ako maging mababa at maalala na sa Iyo po nanggaling ang anuman meron ako ngayon. Kung sa aking sarili ay wala ako at kulang ako, ngunit ng dahil sa iyo Panginoon ay tinatamasa ang mga magagandang bagay at matiwasay na buhay dahil sa kabutihan mo. Amen.

 

 

 

Leave a Reply