Home

Don’t be controlled by the devil

Ang snail na ito ay maganda ang kulay at dito sa video ay makikita na gumagalaw ang kanyang mata at parang nakaka akit because it’s eyes are flashing lively. But this snail was conquered by worms and are flashing to attract the birds who will eat the snail and so the worm can lay its eggs into the bird’s pooh so they can propagate.

Experts say that the snail has been taken over by a parasitic flatworm that controls its every move – and even force its own suicide (dahil nga ipinapain ang snail sa mga ibon).

In the first book of St. Peter chapter 2 it says:

So get rid of every kind of evil…

Then in the book of St James 4:7 it says:

Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you.

Kapag ang isang born-again Christian ay nawala na sa presensya ng Diyos like not attending the Bible Studies and Sunday Services, wala ng fellowship, wala ng Bible reading at wala na ding prayer life, nawawala na ang gana ng isang mananampalataya at dyan madalas nanghihina na siya at yan ang hinihintay ng dyablo upang pasukin ang ating isipan at ma kontrol ang ating mga galaw.

Look at this snail being controlled by the worm which then force the snail to commit suicide.

Are we controlled by the Holy Spirit? Are we still committed to Christ Jesus our God? Do not be deceived by evil. Lumayo tayo sa mga gawang masama at hindi kalugod lugod sa Diyos! Let us submerged ourselves in the Word of God.

In the book of Isaiah 61:3, this verse reminds us that God gives us a garment of praise in exchange for our “faint spirit.”

Wag tayong manghina bagkos ay magpakatatag, at huwag matinag dahil sumasagana ang pag-ibig ng Diyos. Sa panahon ng ating panghihina, sabihin natin na malakas ako dahil kasama ko ang Panginoon. “No weapon forms against me shall prosper.”

Greater is He that is in me than he (Satan) that is in the world.

 

 

 

Leave a Reply