Success Stories

British citizenship granted

Monera Mamaluba Jazzar Congrats. Maraming salamat sa tiwala ninyo ni Hamed. From Saudi to UK, from dependant visa to ILR to British, ipinagkatiwala ninyo sa akin ang mga papel ninyo. Now we have it! Congrats Hamed. God is good in your life.

Leave a Reply